Skip to main content

Procesy inteligentního měřicího systému

Nabízíme komplexní know-how v oblasti procesů, které probíhají při instalaci Smart Meteru. Díky odborným znalostem ve všech oblastech – od měřičů přes komunikaci až po systém – vám naše procesní poradenství zajišťuje efektivní instalaci a stabilní provoz inteligentního měřicího systému.

Naše know-how vám umožní digitalizovat veškeré procesy:

Meter-to-Cash

Nabízíme komplexní know-how v oblasti procesů, které probíhají při instalaci inteligentního měřiče. Díky odborným znalostem ve všech oblastech – od měřičů přes komunikaci až po systémy – vám naše procesní poradenství zajišťuje efektivní instalaci a stabilní provoz vašeho inteligentního měřicího systému. Naše know-how vám umožní digitalizovat veškeré procesy probíhající v rámci zavádění technologie i v rámci systému Meter-to-Cash.

Instalace inteligentního měřicího systému

Specifikace

Společně vypracujeme seznam úkolů, které jsou k realizaci nutné:

 • rozdělení rolí a odpovědnosti
 • projektový plán a milníky
 • scénář a případy použití
 • stanovení parametrů měřiče
 • určení komunikace
 • výběr rozhraní

Implementace

V rámci implementace chytrého měřicího systému zajistíme řízení celého projektu: 

Semax společně s klienty vybere parametry měřiče, datového koncentrátoru a komunikace. Zpravidla se provádí úvodní laboratorní nebo terénní test.

Semax implementuje systém, vytvoří propojení do okolních systémů, přizpůsobí systém požadavkům zákazníka a otestuje komunikaci s měřiči. Semax klienta naučí pracovat s měřiči, komunikací i systémem. Zpravidla se provádí úvodní terénní test výměny zařízení.

Dojde k předání produktu. Systém přejde do fáze operativního provozu.

Výměna zařízení

Semax integruje buď již existující nástroj pro řízení pracovní síly s inteligentním měřicím systémem nebo dodá vlastní řešení.

Integrace stávajících měřičů

Semax přizpůsobí ovládání již zavedeným průmyslovým a výrobním měřičům, stejně tak měřičům v domácnostech a Smart Meterům. Importuje je do systému. 

Po testovací fázi následuje zpravidla přechod do operativního provozu.

Integrace ostatních měřičů (vodoměrů, plynoměrů a měřičů tepla)

Semax otestuje připojení těchto měřičů prostřednictvím bezdrátové nebo kabelové sběrnice M-Bus. Odpovídajícím způsobem upraví a definuje jejich parametrizaci. Inteligentní měřicí systém se přizpůsobí odečtu z těchto měřičů.

Integrace systémů

Semax integruje již zavedené okolní systémy (například ERP, MDM, EDM nebo dálkový odečet) do inteligentních měřicích systémů nebo nasadí vlastní řešení.

Integrace odezvy na straně poptávky

Semax asistuje při odpojení od hromadného dálkového ovládání (HDO) a do inteligentního měřicího systému zapojí odezvu na straně poptávky.

Provoz inteligentního měřicího systému

Aktualizace

V rámci servisní smlouvy zajišťujeme pro své zákazníky výkonný a spolehlivý systém. Za tímto účelem provádíme pravidelně následující činnost: 

 • update systému: aktualizace systému, ovládání měřičů, případně i rozhraní
 • kontrola fungování systému: kontrola efektivity, stability a výkonu
 • zálohy systému: zálohování databází
 • zpráva o údržbě a pokyny k užívání

Podpora odečtů

Pomáháme vám

 • při adaptaci odečtů
 • v případě, že data chybí nebo jsou chybná
 • při problémech s komunikací
  • G3-PLC
  • P2P

Výměna zařízení

Semax v rámci rozhraní pracuje se zavedeným nástrojem pro řízení pracovních sil.

Integrace stávajících měřičů

Semax integruje již zavedené průmyslové a výrobní měřiče, stejně tak měřiče v domácnostech a Smart Metery z dálkového odečtu nebo jiných měřičů. Měřiče anebo data integruje do systému.

Integrace ostatních měřičů (vodoměrů, plynoměrů a měřičů tepla)

Semax zajistí odečet těchto měřičů.

Integrace systémů

Semax integruje již zavedené okolní systémy (například ERP, MDM, EDM nebo dálkový odečet) do inteligentních měřicích systémů nebo nasadí vlastní řešení.

Integrace odezvy na straně poptávky

Semax aktualizuje nastavení tak, aby odpovídalo odezvě na straně poptávky v inteligentním měřicím systému.

Služby & podpora

Poskytujeme služby a podporu jak pro všechny měřiče Semax a Ensor, tak pro všechny příslušné komunikační moduly.

Hosting

Na vyžádání provozuje Semax na svých serverech systém Amera jako SaaS (software jako služba). 

Poskytujeme hardware serveru, operační systém, licence pro databáze a systémové licence. 

Kromě toho udržujeme operační systém, databáze, inteligentní měřicí systém a rozhraní k okolním systémům.

ewz

Inteligentní měřicí systém

Jako systémový integrátor byla vybrána švýcarská společnost Semax se sídlem v Chamu.

Jméno

Inteligentní měřicí systém

Vaše úspěchy

PowerQuality pro procesy na síti

Poskytujeme komplexní data o vaší síťové úrovni 7. Díky odborným znalostem v oblasti měření a systémů nabízíme zcela nový a velmi detailní pohled na vaši síť.

Harmonické

Na základě funkcí Advanced Grid Analytics měřičů Ensor a našich systémů můžeme monitorovat harmonické až do 25. stupně. 

Výhody pro vás jsou, že 

 • sledujete dodržování normy EN50160,
 • snadněji najdete problémová místa,
 • můžete jednat tak, jak síť potřebuje.

Více o harmonických.

Síťová analýza

Kombinace inteligentních měřicích zařízení s měřicím systémem umožňuje hlubší síťovou analýzu (tok nízkonapěťové zátěže). Lze tak vytvořit hustý systém včasného varování.

Statistika

Na základě údajů o PQ vypracovává Semax doporučení pro umístění měřicích kampaní

Integrace údajů

Semax naměřené údaje z analýz PQ a jiných zdrojů integruje do systému.

Hlášení

Údaje z inteligentního měřicího systému lze použít pro interní nebo externí hlášení: 

 • četnost a délka přerušení sítě na úrovni 7
 • kvalita napětí na úrovni 7 (přepětí/podpětí)

Integrace systémů

Semax vytváří rozhraní k příslušným okolním systémům.

Služby a podpora

Poskytujeme služby a podporu jak pro všechny měřiče Semax a Ensor, tak pro všechny příslušné komunikační moduly.

Služby

Na přání poskytuje Semax svým klientům monitoring sítě.


© , Semax AG